Recensioner

"Spränger fantasins gränser"

"Svängig stämsång, livsglad energi, jordiska rytmer och samspelt som bara den!"
Gävle dagblad

"Scenen i Black Box är smyckad med vackra sjalar och små dukade bord, när vokal- och rytmgruppen Tetra sveper in i scenen in sina vackra dräckter och med massor kvinnlig charm och sångglädje."
Susanne Holmberg, PT

"Hos Tetra från Göteborg finns just den blandning av vördnad och befriande respektlöshet som gör närmandet till så kallade kulturarv kreativa."
Norrbottenskuriren

"Tvättlinan med slöjor och klädnader från Mellanöstern slår an den teatralt humoristiska tonen och under en knapp timme plockar sång och slagverkskvartetten kärleksfullt ner de haitiska vaggsångerna, de iranska och kurdiska kärleksförklaringarna eller de danska folklåtarna på jorden utan att ett uns passion går förlorad. Strålande."
Norrbottenskuriren

"Bombon är ett bultande hjärta, shamantrumman, dragspelet, vokalornamentiken bygger lager på lager i collaget som också rymmer egna tonsättningar av diktfragment samt en trall mitt i det tunga. Låter det mycket? Det är det och ändå vill man ha mer"
Kiki Eldh, Bohuslänningen

"En föreställning som torde sakna motstycke bland årets julkonserter"

"Imponerande musikalitet som genomsyrar allt"
Gunnar Wiklund, Folkbladet

"...Ibland skruvas känslorna upp så man blir tårögd, som i den makedonska folksången Jovano kryddad med lite Lusse Lelle, när tonerna från Livet Nords fiol svävar iväg och tränger rakt in i hjärtat. Eller i Maria Stellas varma sång i låten Midvintertid. Eller den överjordiskt vackra stämsången som det bjuds generöst på hela kvällen."
Ulla Sundström, GP