Workshops

TETRA har stor erfarenhet av att hålla workshops för sångare och körer, samt fortbildning för lärare i musik och dans, med utgångspunkt i vår breda repertoar.

Under 2017 drev Tetra projektet Mosaik med en 3:e och en 4:e klass på Västerbergsskolan i Mölndal, som resulterade i en konsert med barnen som medverkande, samt nio professionella musiker.


Stjärnstoft & sprängkraft - Under 2013 hade TETRA ett samarbete med ungdomskören "Arctic light" ifrån Norrbotten.